§ 41 zákona č. 491/2001Sb

Posuzování hlasovacích lístků

(1) Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise.

(2) Hlas voliče je neplatný,
a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,
b) označil-li na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu,
c) označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než má být voleno členů zastupitelstva obce, bez ohledu na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána,
d) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky,
e) jestliže je hlasovací lístek přetržen,
f) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.

(3) Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně jsou označeni kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.

(4) Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným úpravám hlasovacího lístku se nepřihlíží.

(5) Platnost hlasovacího lístku potvrdí s konečnou platností okrsková volební komise.


Zvýrazněno provozovatelem tohoto webu. Bod 3 je důležitý kvůli nejasné formulaci v § 40, odstavec 5 c) téhož zákona.

Vyzkoušejte si simulaci hlasovacího lístku do komunálních voleb.